Advokatbyrån Sofie Ardenvik 

Socialrätt

Advokatbyrån Sofie Ardenvik

Socialrätt

Advokat Sofie Ardenvik åtar sig uppdrag som offentligt biträde i mål som avser frågor om tvångsomhändertagande.

Socialrätt är ett känsligt och personligt område som kräver mer än bara juridisk kompetens.

Ett tvångsomhändertagande är ett allvarligt ingripande i den enskildes privatliv och du har rätt till ett offentligt biträde som företräder dig i en sådan rättsprocess. Advokat Sofie Ardenvik tillvaratar dina intressen och ger dig stöd och råd under den process som följer.

Du har själv möjlighet att önska en advokat som ska vara ditt offentliga biträde och det är förvaltningsrätten som utser denna att företräda dig. I alla tvångsmål har du som klient rätt till advokathjälp utan kostnad. Det kallas offentligt biträde och bekostas av staten.

 

LVU – Lagen om vård av unga

LPT – Lagen om psykiatrisk tvångsvård

LVM – Lagen om vård av missbrukare

LRV – Lagen om vård av rättspsykiatrisk vård

 

LVU – Lagen om vård av unga

Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, vanligtvis kallad lagen om vård av unga eller LVU, är den som reglerar när barn under 18 år får tvångsomhändertas av socialtjänsten för att de far illa, antingen på grund av hemförhållanden eller eget beteende. Både barnet och vårdnadshavaren har rätt till offentligt biträde i LVU – mål.

 

LVM – Lagen om vård av missbrukare

Lagen om vård av missbrukare eller LVM, gör det möjligt att omhänderta vuxna missbrukare för sluten tvångsvård efter beslut av förvaltningsrätten. Detta sker bara när ett missbruk har gått så långt att personen utsätter sig själv eller någon annan för allvarlig fara eller skada.

 

LPT – Lagen om psykiatrisk tvångsvård

Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT, reglerar när en person får omhändertas för psykiatrisk tvångsvård. När en person lider av allvarlig psykisk störning och motsätter sig vård kan beslut tas om tvångsvård, men syftet måste alltid vara att patienten ska sättas i stånd att frivilligt medverka till nödvändig vård och stöd.

 

Du har själv möjlighet att önska en advokat som ska vara ditt offentliga biträde och det är förvaltningsrätten som utser denna att företräda dig. I alla tvångsmål har du som klient rätt till advokathjälp utan kostnad. Det kallas offentligt biträde och bekostas av staten.

 

Har du behov av ett biträde eller har du frågor som rör tvångsvård är du välkommen att kontakta advokat Sofie Ardenvik.

 

Kontakt

Advokatbyrån
Sofie Ardenvik AB

Järnvägsgatan 23
262 37 Ängelholm

Postadress: Box 1018
262 21 Ängelholm

info@advokatardenvik.se

Mobil 0733-20 20 23