Advokatbyrån Sofie Ardenvik 

Familjerätt

Advokatbyrån Sofie Ardenvik

Familjerätt

Advokat Sofie Ardenvik har gedigen erfarenheten av mål avseende vårdnad, boende och umgänge. Vilka delar du som klient behöver rådgivning i varierar, men ofta så behövs bistånd vid kontakt med motparten och socialtjänsten eller för att företräda dig vid tvist i domstol.

Familjerättsliga frågor är känsliga, individuella och betydelsefulla för dem de berör. Det krävs ett stort engagemang, både från dig och av den som företräder dig vid en kommande tvist. Det är därför viktigt att du känner förtroende för ditt ombud. Det är av största vikt att anlita professionell hjälp i tidigt skede.

I tvist gällande vårdnad, boende och umgänge bistår advokat Sofie Ardenvik dig med att ansöka om rättshjälp eller att få utnyttja din rättsskyddsförsäkring. Det innebär att du kan få hjälp med att betala en del av dina kostnader för ditt ombud. 

 

Kontakt

Advokatbyrån
Sofie Ardenvik AB

Järnvägsgatan 23
262 37 Ängelholm

Postadress: Box 1018
262 21 Ängelholm

info@advokatardenvik.se

Mobil 0733-20 20 23