Advokatbyrån Sofie Ardenvik 

Sveriges advokatsamfund

Advokatbyrån Sofie Ardenvik

Sveriges advokatsamfund

Enbart den som är ledamot av Sveriges advokatsamfund får kalla sig advokat och titeln är även skyddad enligt lag. Advokatsamfundet utövar tillsyn över Sveriges advokater.

Som advokat och medlem av Sveriges advokatsamfund är jag skyldig att följa ett flertal advokatetiska regler till exempel god advokatsed och regler om sekretess och tystnadsplikt. Jag är också skyldig att inneha en ansvarsförsäkring. Du kan läsa mer på www.advokatsamfundet.se.

 

Kontakt

Advokatbyrån
Sofie Ardenvik AB

Järnvägsgatan 23
262 37 Ängelholm

Postadress: Box 1018
262 21 Ängelholm

info@advokatardenvik.se

Mobil 0733-20 20 23