Advokatbyrån Sofie Ardenvik 

Finansiering

Finansiering

Många som behöver anlita en advokat oroar sig för vilka kostnaderna det kan medföra. Nedan kan du läsa om vilken hjälp du kan få att finansiera ditt biträde.

Rättsskydd

I många tvister kan man använda det rättsskydd som man har i sin hem-och villaförsäkring.

Om du är berättigad till rättsskydd innebär det att du själv betalar en självrisk på 20-25 procent av advokatkostnaderna medan ditt försäkringsbolag betalar resterande.

Vårdnads-, boende- och umgängestvister omfattas normalt om parterna varit separerade minst 1-2 år när tvisten uppstår. Om du inte har en hem- och villaförsäkring kan du i vissa fall vara berättigad till rättshjälp.

Rättshjälp

Rättshjälp innebär att staten betalar en del av dina kostnader för ett juridiskt biträde om du har låg eller ingen inkomst, om du saknar andra tillgångar och inte kan betala för biträdet genom rättsskydd i hemförsäkringen.

Ansökan om rättshjälp görs till domstolen eller till rättshjälpsmyndigheten. Du får beskriva ditt ekonomiska underlag och ange dina tillgångar och skulder i en särskild blankett.

När beslut fattas om rättshjälp fastställer domstolen/rättshjälpsmyndigheten en avgift, så kallad rättshjälpsavgift, som du ska betala utifrån dina ekonomiska förutsättningar.

En förutsättning för att kunna erhålla rättshjälp är att du själv betalat för minst en timmes rådgivning.

Advokatbyrån Sofie Ardenvik hjälper dig att ansöka om rättshjälp.

Annan finansiering

I de fall du inte beviljas rättsskydd eller rättshjälp kan du själv betala dina advokatkostnader.

Vid en rådgivning går vi igenom din situation, gällande rätt, timdebitering och vilka handlingsalternativ du har. Du kan därefter bilda dig en uppfattning om hur du kan finansiera och driva ditt ärende på bästa sätt.

 

Kontakt

Advokatbyrån
Sofie Ardenvik AB

Järnvägsgatan 23
262 37 Ängelholm

Postadress: Box 1018
262 21 Ängelholm

info@advokatardenvik.se

Mobil 0733-20 20 23