Advokatbyrå i Ängelholm

Välkommen till Advokatbyrån Sofie Ardenvik!

ADVOKATBYRÅ I ÄNGELHOLM

Välkommen till Advokatbyrån
Sofie Ardenvik

ADVOKATBYRÅ I ÄNGELHOLM

Familjerätt

ADVOKATBYRÅ I ÄNGELHOLM

Socialrätt

ADVOKATBYRÅ I ÄNGELHOLM

Målsägandebiträde

Advokatbyrån Sofie Ardenvik

Advokatverksamhet i Skåne.

Advokatbyrån drivs av advokat Sofie Ardenvik och byrån har en humanjuridisk inriktning
inom familjerätt, brottmål och socialrätt.

Det som kännetecknar advokatbyrån Sofie Ardenvik är kvalitet, lojalitet och ett personligt
engagemang.

Advokat Sofie Ardenvik vet betydelsen av att klienten känner sig förberedd och trygg
under den juridiska processen.

Advokat Sofie Ardenvik tog sin examen vid Lunds universitet och är antagen som ledamot i Sveriges Advokatsamfund. Hon har tidigare varit anställd på humanjuridiska byråer i Malmö.

Med vänlig hälsning
Sofie Ardenvik
Advokat

Advokatbyrån Sofie Ardenvik AB
Järnvägsgatan 23
262 37 Ängelholm

info@advokatardenvik.se

Mobil 0733-20 20 23

Familjerätt

Advokat Sofie Ardenvik har gedigen erfarenheten av mål avseende vårdnad, boende och umgänge.

Målsägandebiträde

Har du varit utsatt för brott och överväger att anmäla behöver du ett målsägandebiträde som tillvaratar dina rättigheter och hjälper dig i kontakt med polis, åklagare och domstol.

Socialrätt

Advokat Sofie Ardenvik åtar sig uppdrag som offentligt biträde i mål som avser frågor om tvångsomhändertagande.